Signalizacija Kragujevac d.o.o. nastavlja tradiciju
proizvodnje saobraćajnih znakova započetu u radnoj jedinici
PZP Kragujevac Signalizacija 1962. godine.
Koristeći savremenu opremu, kvalitetne materijale i
obučene kadrove, poštujući zahteve propisa, stvaramo
proizvod koji zadovoljava uslove važećih standarda. Potvrdu
kvaliteta pokazuje posedovanje sertifikata za kvalitetstop
JUS ISO 9001/2008
Osim opreme za proizvodnju znakova,
Signalizacija Kragujevac d.o.o. poseduje i opremu za sito
štampu, digitalnu štampu i katere,što omogućava izradu
svih vrsta reklamnih tabli i panoa za spoljnu i unutrašnju
upotrebu.
Višegodišnje iskustvo u tom poslu je garancija kvaliteta.