Сигнализација Крагујевац поред производње саобраћајне сигнализације ,бави производњом табли и налепница за обележавање безбедности. У својој понуди имамо алуминијумске и ПВЦ табле и налепнице које су израђене у складу са стандардима и од материјала високог квалитета, што их чини погодним за постављање, како у унутрашњости објекта, тако и за спољно обележавање јер су водоотпорне и отпорне на УВ зраке.

У знакове за обележавање безбедности спадају:
Знакови забране
Знакови опасности
Знакови обавеза
Знакови информација
Упутства за употребу апарата, хидраната, упутстава у случају пожара, удара струје и слично
Блок заштите за градилишта (табле већих димензија са више знакова)
АДР листићи и табле.
*према потребама и жељама купца израђујемо нестандардне рекламе и остале врсте табли и налепница за обележавање објеката, возила, гаража и слично.

Каталог знакова заштите на раду