Основна делатност СИГНАЛИЗАЦИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ  д.о.о. је израда саобраћајних знакова.

Саобраћајни знакови се израђују од
алуминијумског материјала. Употребљавају се
материјали који су у складу са ДИН ЕН 573-1 и -2.
За израду делова склопова знака и
екструдираних елемената користе се
алуминијумски материјали који су у складу са ДИН ЕН 573-3.                             

nelepnica za znak

Код свих саобраћајних знакова укључујући и
велике саобраћајне знакове и конструктивна
ојачања,ускладу са захтевима наручиоца,
позадина знака може бити обојена у сивом тону.
Знакови се израђују са двоструко повијеним ивицама.

znak-zatvoren-2

У зонама углова саобраћајни знакови немају оштре ивице.

Знакови су са потпуно затвореном контуром.

znak-zatvoren

Саобраћајни знак је произведен у складу са:
Законом о безбедности саобраћаја на путевима
(Сл.гласник 41/09 и 53/010),
СРПС стандардом СРПС ЕН-12899/1,
Правилником о саобраћајној сигнализацији
(Сл.гласник бр.134/2014),
Техничким упутствима ЈП Путева Србије о:
Примени подлоге знака БС-03
Начину испитивања и поступку оцењивања усаглашености саобраћајних знакова са захтевима
стандарда БС-05

Ретрорефлектујуће фолије
Својим цењеним купцима нудимо само
најквалитетније фолије највећих светскихfolija
произвођача
Рефлектујућа фолија која се користи приликом
производње саобраћајне сигнализације се дели у три
основне групе:
* Класа 1 ( 7 година гаранције)
* Класа 2 (10 година гаранције)
* Класа 3 ( 10 и 12 година гаранције)

Елементи за везу знакова се израђују од алуминијума или од црног лима
Носачи знакова- стубови се раде од шавних цеви пречника 60,3мм који могу бити поцинковани , пластифицирани или фарбани
Предраскрсне, порталне, информационе табле се раде од АЛ профила
За све материјале поседујемо одговарајуће  сертификате.

ТЕХНИЧКО УПУСТВО О ПРИМЕНИ ПОДЛОГЕ ЗНАКОВА (БС-03)

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО
О НАЧИНУ ИСПИТИВАЊА И ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА
НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ( БС-05)

 

Смерокази се постављају са обе стране пута и то тако да својим обликом, бојом и изгледом буду лако уочљиви. Они морају имати рефлектујуће материје ( фолије 1. 2. или 3. класе) на себи тако да рефлектују црвено са десне , а бело са леве стране пута у смеру кретања возила .

У нашој понуди имамо лиснати смероказ од флексибилних пластичних маса.

 

 

smerokazГорња страна смероказа може бити офарбана под углом или равно.

Дебљина смероказа је 4 мм.

 

lisnati-smerokaz