РАСТЕГЉИВА ОГРАДА

Израђена од комбинације профилних цеви и ,,У ,, профила.

Обојена црвено- белом бојом.Свако поље обележено тракама рефлектујуће фолије.

Максимална ширина растезања је 6,5 м, а може се израдити и по жељи купца.

ograda

ograda-2

САОБРАЋАЈНА ОГЛЕДАЛА

Производња саобраћајних огледала димензије 100х80 цм и 80х60 цм

ефективне површине.

Конструкција израђена од алуминијума заштићеног пластификацијом у белој боји.

На позадини уграђен челични носач са шелном за монтажу на  вертикални стуб.

Руб огледала обележен рефлектујућом фолијом са црвено белим пољима.

ogledalo-1


 

 

 

 

ogledalo-2

 

 


СМЕРОКАЗИ

Смерокази се постављају са обе стране пута и то тако да својим обликом, бојом и изгледом буду лако уочљиви. Они морају имати рефлектујуће материје ( фолије 1. 2. или 3. класе) на себи тако да рефлектују црвено са десне , а бело са леве стране пута у смеру кретања возила .

У нашој понуди имамо лиснати смероказ од флексибилних пластичних маса.

 

 

smerokazГорња страна смероказа може бити офарбана под углом или равно.

Дебљина смероказа је 4 мм.


 

 

lisnati-smerokaz