Знакови изричитих наредби стављају до знања учесницима у саобраћају на путу забране, ограничења и обавезе.

Могу се поделити у две групе :
знакови забране и ограничења
знакови обавезе

Ови знакови имају облик круга, осим знакова „укрштање са путем са првенством пролаза“ и „обавезно заустављање“.

Основна боја знакова ограничења и забране је бела са црвеним ободом, а симболи и натписи су црне боје.


znakovi izricitih naredbi

 


znakovi izricitih naredbi 2