Ovi znakovi imaju oblik kruga.

Osnovna boja znakova obaveze je plava, a simboli i natpisi su bele boje.


obaveze

 

obaveze.2

 

obaveze.3