Сигнализација Крагујевац   д.о.о. је почетком маја месеца,успешно усвојила ПОЛИТИКУ ИМС

за увођење стандарда

 СРПС ISO  9001:2008 ,СРПС ISO 14001:2005 ,СРПС OHSAS 18001:2008

Politika-za-sajt-signalizacija