Сигнализација Крагујевац д.о.о. наставља традицију
производње саобраћајних знакова започету у радној јединици
ПЗП Крагујевац Сигнализација 1962. године.
Користећи савремену опрему, квалитетне материјале и
обучене кадрове, поштујући захтеве прописа, стварамо
производ који задовољава услове важећих стандарда. Потврду
квалитета показује поседовање сертификата за квалитетstop
ЈУС ИСО 9001/2008
Осим опреме за производњу знакова,
Сигнализација Крагујевац д.о.о. поседује и опрему за сито
штампу, дигиталну штампу и катере,што омогућава израду
свих врста рекламних табли и паноа за спољну и унутрашњу
употребу.
Вишегодишње искуство у том послу је гаранција квалитета.