Основна делатност СИГНАЛИЗАЦИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ  д.о.о. је израда саобраћајних знакова.

Саобраћајни знакови се израђују од
алуминијумског материјала. Употребљавају се
материјали који су у складу са ДИН ЕН 573-1 и -2.
За израду делова склопова знака и
екструдираних елемената користе се
алуминијумски материјали који су у складу са ДИН ЕН 573-3.
Код свих саобраћајних знакова укључујући и
велике саобраћајне знакове и конструктивна
ојачања,ускладу са захтевима наручиоца,
позадина знака може бити обојена у сивом тону.
Знакови се израђују са двоструко повијеним ивицама.

Детаљније

Сигнализација Крагујевац поред производње саобраћајне сигнализације ,бави производњом табли и налепница за обележавање безбедности. У својој понуди имамо алуминијумске и ПВЦ табле и налепнице које су израђене у складу са стандардима и од материјала високог квалитета, што их чини погодним за постављање, како у унутрашњости објекта, тако и за спољно обележавање јер су водоотпорне и отпорне на УВ зраке.

Детаљније