Osnovna delatnost SIGNALIZACIJE KRAGUJEVAC  d.o.o. je izrada saobraćajnih znakova.

Saobraćajni znakovi se izrađuju od
aluminijumskog materijala. Upotrebljavaju se
materijali koji su u skladu sa DIN EN 573-1 i -2.
Za izradu delova sklopova znaka i
ekstrudiranih elemenata koriste se
aluminijumski materijali koji su u skladu sa DIN EN 573-3.
Kod svih saobraćajnih znakova uključujući i
velike saobraćajne znakove i konstruktivna
ojačanja,uskladu sa zahtevima naručioca,
pozadina znaka može biti obojena u sivom tonu.
Znakovi se izrađuju sa dvostruko povijenim ivicama.

Detaljnije

Signalizacija Kragujevac pored proizvodnje saobraćajne signalizacije ,bavi proizvodnjom tabli i nalepnica za obeležavanje bezbednosti. U svojoj ponudi imamo aluminijumske i PVC table i nalepnice koje su izrađene u skladu sa standardima i od materijala visokog kvaliteta, što ih čini pogodnim za postavljanje, kako u unutrašnjosti objekta, tako i za spoljno obeležavanje jer su vodootporne i otporne na UV zrake.

Detaljnije