Signalizacija Kragujevac pored proizvodnje saobraćajne signalizacije ,bavi proizvodnjom tabli i nalepnica za obeležavanje bezbednosti. U svojoj ponudi imamo aluminijumske i PVC table i nalepnice koje su izrađene u skladu sa standardima i od materijala visokog kvaliteta, što ih čini pogodnim za postavljanje, kako u unutrašnjosti objekta, tako i za spoljno obeležavanje jer su vodootporne i otporne na UV zrake.

U znakove za obeležavanje bezbednosti spadaju:
Znakovi zabrane
Znakovi opasnosti
Znakovi obaveza
Znakovi informacija
Uputstva za upotrebu aparata, hidranata, uputstava u slučaju požara, udara struje i slično
Blok zaštite za gradilišta (table većih dimenzija sa više znakova)
ADR listići i table.
*prema potrebama i željama kupca izrađujemo nestandardne reklame i ostale vrste tabli i nalepnica za obeležavanje objekata, vozila, garaža i slično.

Katalog znakova zaštite na radu