Osnovna delatnost SIGNALIZACIJE KRAGUJEVAC  d.o.o. je izrada saobraćajnih znakova.

Saobraćajni znakovi se izrađuju od
aluminijumskog materijala. Upotrebljavaju se
materijali koji su u skladu sa DIN EN 573-1 i -2.
Za izradu delova sklopova znaka i
ekstrudiranih elemenata koriste se
aluminijumski materijali koji su u skladu sa DIN EN 573-3.                             

nelepnica za znak

Kod svih saobraćajnih znakova uključujući i
velike saobraćajne znakove i konstruktivna
ojačanja,uskladu sa zahtevima naručioca,
pozadina znaka može biti obojena u sivom tonu.
Znakovi se izrađuju sa dvostruko povijenim ivicama.

znak-zatvoren-2

U zonama uglova saobraćajni znakovi nemaju oštre ivice.

Znakovi su sa potpuno zatvorenom konturom.

znak-zatvoren

Saobraćajni znak je proizveden u skladu sa:
Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima
(Sl.glasnik 41/09 i 53/010),
SRPS standardom SRPS EN-12899/1,
Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji
(Sl.glasnik br.134/2014),
Tehničkim uputstvima JP Puteva Srbije o:
Primeni podloge znaka BS-03
Načinu ispitivanja i postupku ocenjivanja usaglašenosti saobraćajnih znakova sa zahtevima
standarda BS-05

Retroreflektujuće folije
Svojim cenjenim kupcima nudimo samo
najkvalitetnije folije najvećih svetskihfolija
proizvođača
Reflektujuća folija koja se koristi prilikom
proizvodnje saobraćajne signalizacije se deli u tri
osnovne grupe:
* Klasa 1 ( 7 godina garancije)
* Klasa 2 (10 godina garancije)
* Klasa 3 ( 10 i 12 godina garancije)

Elementi za vezu znakova se izrađuju od aluminijuma ili od crnog lima
Nosači znakova- stubovi se rade od šavnih cevi prečnika 60,3mm koji mogu biti pocinkovani , plastificirani ili farbani
Predraskrsne, portalne, informacione table se rade od AL profila
Za sve materijale posedujemo odgovarajuće  sertifikate.

TEHNIČKO UPUSTVO O PRIMENI PODLOGE ZNAKOVA (BS-03)

TEHNIČKO UPUTSTVO
O NAČINU ISPITIVANJA I POSTUPKU OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA SA ZAHTEVIMA STANDARDA
NA DRŽAVNIM PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE( BS-05)

 

Smerokazi se postavljaju sa obe strane puta i to tako da svojim oblikom, bojom i izgledom budu lako uočljivi. Oni moraju imati reflektujuće materije ( folije 1. 2. ili 3. klase) na sebi tako da reflektuju crveno sa desne , a belo sa leve strane puta u smeru kretanja vozila .

U našoj ponudi imamo lisnati smerokaz od fleksibilnih plastičnih masa.

 

 

smerokazGornja strana smerokaza može biti ofarbana pod uglom ili ravno.

Debljina smerokaza je 4 mm.

 

lisnati-smerokaz