Dopunske table mogu biti postavljene uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredbi i znakove obaveštenja. Cilj im je da bliže odrede značenje znaka uz koji su postavljene.


dopunske

dopunske2

dopunske3