Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane, ograničenja i obaveze.

Mogu se podeliti u dve grupe :
znakovi zabrane i ograničenja
znakovi obaveze

Ovi znakovi imaju oblik kruga, osim znakova „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza“ i „obavezno zaustavljanje“.

Osnovna boja znakova ograničenja i zabrane je bela sa crvenim obodom, a simboli i natpisi su crne boje.


znakovi izricitih naredbi

 


znakovi izricitih naredbi 2