Знакови обавештења пружају учесницима у саобраћају потребна обавештења о путу којим се крећу, називима места кроз која пролазе и удаљености од тих места. Такође, дају информације о престанку важења знакова изричитих наредби као и друга корисна обавештења.

Ови знакови имају облик квадрата, правоугаоника или круга. Изутетак је стреласти путоказ.

Основна боја знакова обавештења је жута са симболима и натписима црне боје, плава или зелена са симболима и натписима беле боје односно бела са симболима и натписима црне боје.


obavestenja

 

obavestenja2

obavestenja3

obavestenja4

obavestenja5

obavestenja6

obavestenja7

obavestenja8