Знакови опасности имају задатак да упозоре учеснике у саобраћају на опасност, која им прети на одређеном делу пута.

Постављају се пре опасног места, обично на удаљености већој од 150 метара, мада у насељу та удаљеност може бити и мања. Постоје и изузеци од овог правила, као што је знак „Андрејин крст“, затим „Радови на путу“, који се поставља непосредно испред места радова и знак „Саобраћај у оба смера“, који се поставља на самом месту одакле почиње саобраћај у оба смера.

Знаци опасности имају облик равностраног троугла беле боје са црвеним ободом, а симболи на знаку су црне боје.

Саобраћајни знакови опасности имају основу беле боје. Изузетак је знак „радови на путу“.


znakovi opasnosti 1

 

 


znakovi opasnosti 2